Jesienna Chryzantema

       „ Jesienna Chryzantema” jeden z najstarszych Polskich konkursów literackich.

Mogą w nim wziąć udział poeci, którzy nie ukończyli 35-go roku życia, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych.

Konkurs, który zainicjowany został w 1974 roku przez piszącą płocką młodzież a organizowany przez płocki oddział Katolickiego Stowarzyszenie „Civitas Christiana” ma na celu promocję młodzieży piszącą wiersze.

Konkurs ma charakter otwarty. Należy nadesłać 3 utwory poetyckie (każdy wiersz w 3 egzemplarzach maszynopisu), które nie były wcześniej publikowane i nagradzane w innych konkursach.

Wiersze oceni Jury powołane przez organizatorów w skład, którego wejdą: krytycy, poeci, przedstawiciele organizatora, laureaci poprzednich edycji konkursu.